Loading

Termeni şi Condiţii

1.Noţiuni generale

Preţurile afişate pe site sau aplicaţie sunt exprimate în LEI, iar TVA-ul este inclus în preţurile indicate. Comanda minimă în Cluj-Napoca, trebuie cuprindă preparate în valoare  de 40 de lei. Pentru comenzile privind preparate cu valoare de sub 40 de lei, se percepe o taxă de livrare de 5 lei. Preţul final plãtit de cãtre client este format din preţul de achiziţie al produsului, la carese adaugã  taxa de livrare, conform specificaţiilor de mai sus. Cucina Grande Pizza SRL nu percepe nicio altă taxă suplimentară. Ne rezervãm dreptul de a modifică preţurile, ofertele, componenţa meniului şi reţetele folosite, fãrã o notificare prealabilã. Vã rugãm solicitaţi oferta valabilã în momentul plasãrii comenzii. Orice ofertã nouã, grilã de preţuri nouã, meniu ori reţete noi, înlocuiesc variantele anterioare.

Toate produsele prezentate pe site vor fi livrate în limita stocului disponibil. Marca/tipul/forma produselor prezentate atât pe site cât şi în oferte de orice tip, sunt cu titlu orientativ. Cucina Grande Pizza SRL îşi rezervã dreptul de a schimba producătorul, marca, tipul şi forma anumitor produse în cazul în care acestea nu sunt disponibile ori nu mai corespund cerinţelor noastre. Cucina Grande Pizza SRL garanteazã calitatea noilor produse în cazul în care acestea nu sunt identice ca producător/marca/formã cu cele prezentate pe site sau în orice altã ofertã. Fotografiile produselor sunt cu titlu de prezentare şi nu au valoare contractuală. Gramajele sunt exprimate în crud. Produsele conţin alergeni.

Efectuăm livrări  pe raza municipiului Cluj-Napoca. Ne rezervăm dreptul de a decide dacă putem livra în afară ariei de livrare, în timp util. În cazul deciderii preluării comenzii, suma minimă pentru livrare este de 100 lei. De asemenea, pentru livrãri în zonele limitrofe, se va percepe o taxã de livrare, variabilã în funcţie de distanţã, ce va fi comunicatã clientului la momentul preluãrii comenzii. Curierul oferă rest maxim 100 lei. Modalităţi de plată: cash sau card.

2.Condiţii de utilizare a site-ului şi a aplicaţiei Grande Pizza

      -Acceptarea termenilor şi condiţiilor

Folosirea prezentului site, vizitarea, vizionarea, sau cumpărarea de produse, constituie un act de acceptare a termenilor şi condiţiilor inserate în prezenta secţiune. Pentru folosirea în bune condiţii a acestui site, se recomandã citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor de utilizare. Utilizatorii vor avea permanent acces la termenii şi condiţiile de utilizare ale site-ului, accesând link-ul “Termeni şi condiţiiîn orice moment, aflat în josul fiecãrei pagini a site-ului. Dacă nu sunteţi de acord cu aceste condiţii şi termeni de utilizare, nu ar trebui utilizaţi prezentul site – www.grandepizza.ro. Vã sugerãm citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor, inserate în prezenţa secţiune, întrucât în unele situaţii izolate, acestea pot afecta drepturile dvs.

      -Modificarea termenilor şi condiţiilor

Cucina Grande Pizza SRL îşi rezervă dreptul ca, periodic, cu sau fãrã o notificare prealabilã, sã procedeze la modificarea termenilor şi condiţiilor de utilizare a prezentului site. Cea mai recentã versiune a termenilor şi condiţiilor de utilizare a site-ului, poate fi accesată printr-un click pe link-ul intitulat <Termeni şi condiţii>>, situat în  partea de jos a tuturor paginilor site-ului www.grandepizza.ro. Cea mai recentă versiune a secţiunii <Termeni şi condiţii>> va înlocui versiunile anterioare.

      -Informaţii personale

Cucina Grande Pizza SRL se angajează protejeze confidenţialitatea informaţiilor personale pe care clienţii le furnizează prin intermediul site-ul nostru. Cucina Grande Pizza SRL nu-şi asumã rãspunderea pentru pãstrarea confidentialitãţii datelor clienţilor de cãtre terţe persoane, implicate în procesul de promovare a site-ului/brand-ului, de preluare a comenzilor, ori de identificare a apelantului.

3.Accesul la site

Cucina Grande Pizza SRL vã acordã permisiunea de a utiliza site-ul, astfel cum acesta este prezentat, cu condiţia :

 -utilizarea site-ului sã se realizeze în scop exclusiv personal, necomercial
-utilizatorul sã nu copieze sau sã distribuie orice parte a site-ului în orice mediu/formã, fãrã autorizaţia prealabilã şi scrisã din partea societãţii Cucina Grande Pizza SRL
-utilizatorul sã nu altereze sau sã modifice, în tot sau în parte, nicio parte a site-ului
-utilizatorul nu utilizeze sau lanseze orice sistem automat, inclusiv, fără limitare, de tiproboţi“, “cititoare offline”, etc, care accesează site-ul într-o manieră care trimite mai multe cereri la serverele Cucina Grande Pizza SRL, într-o anumită perioada de timp
-utilizatorul sã fie în acord cu Termenii şi Condiţiile prevãzute în prezenţa secţiune

4.Drepturi de proprietate intelectualã

Întreg conţinutul site-ului www.grandepizza.ro, cu excepţia Termenilor şi condiţiilor de utilizare, incluzând, (fără a fi o enumerare limitativã) textele, software, scripturi, grafică, fotografii, logo-ul, face obiectului dreptului de autor şi al dreptului de proprietate intelectuală al Cucina Grande Pizza SRL, în conformitate cu legislaţia din România şi convenţiile europene. Orice încercare de a reproduce în tot sau în parte, elemente ce se regãsesc în conţinutul site-ului www.grandepizza.ro constituie o incãlcare a drepturilor de proprietate intelectualã aparţinând societãţii Cucina Grande Pizza SRL, fapt ce atrage rãspunderea juridicã incidentã, cu implicită reparare integralã a prejudiciilor create. Conţinutul site-ului este destinat uzului personal şi nu poate fi utilizat, copiat, reprodus, distribuit, transmis, difuzat, afişat, vândut, licenţiat sau exploatat pentru orice fel de alte scopuri, fără acordul scris al proprietarului.

5.Declinarea responsabilitãţii

Utilizarea site-ului www.grandepizza.ro şi a aplicaţiei Grande Pizza se realizeazã pe propria răspundere. Cucina Grande Pizza SRL nu garantează pentru acurateţea sau integralitatea conţinutului acestui site sau conţinutul oricărui site legat la acesta şi nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru orice:

-erori, greşeli, sau de erori de conţinut
-vătămare corporală sau pagube materiale, de orice natură, rezultate din accesul dvs. şi utilizarea site-ului nostru
-orice acces neautorizat sau utilizarea serverelor noastre securizate şi / sau orice informaţii personale şi / sau informaţii financiare stocate
-orice întrerupere sau încetare a transmiterii către sau de la site-ul nostru de la aplicaţia noastră
-orice bug-uri, viruşi, cai troieni, sau similare care pot fi transmise către sau prin site-ul nostru oricărei părţi terţe şi / sau  orice erori sau omisiuni de conţinut sau pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel apărute urmare a utilizării conţinutului postat.

Cucina Grande Pizza SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru produsele sau serviciile publice oferite de către un terţ prin website-ul www.grandepizza.ro sau orice alt link sau recomandare din orice banner sau altă formă de publicitate. Cucina Grande Pizza SRL nu îşi asumã responsabilitatea pentru prejudiciile de orice naturã provocate de terţe persoane implicate în procesul de promovare, preluare a comenzilor ori de identificare a apelantului.

6.Info, Comunicãri

Utilizatorii site-ului www.grandepizza.ro au posibilitatea de a formulă orice comunicări utilizând formularul de contact din secţiunea “Contact” a site-ului, secţiunea “Cariere”, sau pe adresa de e-mail contact@grandepizza.ro, cu condiţia aceste comunicãri sã nu aibã un conţinut ilegal, obscen, ameninţãtor sau defãimător.

Orice comunicare cuprinzând orice fel de informaţii, materiale, documente, realizatã prin orice mijloc posibilincluzând e-mail, postã, formulare online, conferã societăţii Cucina Grande Pizza SRL dreptul nelimitat, gratuit şi irevocabil de a utiliza, reproduce, modifică, adapta, de a distribui şi prezenţa aceste informaţii prin orice mijloace, cu respectarea dreptului la protecţia datelor cu caracter personal.

Orice încercare neautorizatã de a accesa date ce nu sunt destinate publicului, de a modifică sau altera conţinutul site-ului www.grandepizza.ro, conferã societãţii Cucina Grande Pizza SRL  dreptul de a se adresa organelor de urmãrire penalã ori instanţei civile în vederea identificãrii persoanei vinovate şi atragerii rãspunderii juridice incidente în cauzã.

Plasarea unei comenzi cu adresa falsã sau date de identificare false ori refuzul nejustificat de a recepţiona şi achita o comandã, întruneşte dupã caz elementele unei infracţiuni ori a unui delict civil,  fapt ce conferã dreptul societãţii Cucina Grande Pizza SRL de a se adresa organelor judiare competenţe, în vederea identificãrii persoanei vinovate şi repararea integralã a prejudiciului produs.

7.Litigii

Societatea Cucina Grande Pizza SRL, proprietarã a www.grandepizza.ro, şi a aplicaţiei Grande Pizza  face tot posibilul orice neînţelegere ori nemulţumire formulatã de cãtre oricare dintreclienţii ori colaboratorii noştri, sã fie rezolvatã pe cale amiabilă, prin intermediul reprezentanţilor noştri legali sau convenţionali. Pentru situaţiile în care soluţionarea diferendelor nu este posibilă pe cale amiabilă, soluţionarea litigiilor va reveni instanţelor de judecatã din România, conform competenţei reglementate de codul de procedurã în vigoare.